Veiklības un spēka vingrinājumi - kurš ilgāk nostaigās ar ķekatām?