Livonijas ordeņpils

Livonijas ordeņpils drupas un skatu tornis


Livonijas ordeņpils drupas ar skatu laukumu slēgtas uz rekonstrukciju.

Pirmo reizi rakstītos avotos Bauskas pils minēta 1443.gadā. Tā atrodas uz pakalna Mēmeles un Mūsas upes sateces vietā. Bauskas pils ir viens no pirmajiem Livonijas ordeņa cietokšņiem, kas būvēts uguns šaujamo ieroču lietošanai. 16. gs. sākumā cietoksnim piebūvēta priekšpils. Cietokšņa drupas ar skatu laukumu centrālajā tornī un 17. gs. lielgabalu kolekciju ir muzeja brīvdabas apskates objekts.Izgatavots – Hofmanstudio