PASĀKUMI 2019

2. Zemgales krieviņu ražas svētku saiets

15.09.2019. plkst. 11:00, Bauskas pilī

11:00-11:20: Saieta oficiālā atklāšana

I DAĻA

Mūsdienu votu laikmeta izaicinājumi

11:20-11:40: ‘Krievijas votu identitātes saglabāšanas problemātika’ – Marina Iļjina /Votu muzeja vadītāja, c.Lužica, Krievija/

11:40-12:00: ‘Voti-krieviņi Lietuvas Lielkņaziste’ – Ernests Vasiļausks /Klaipēdas universitātes Baltijas reģiona vēstures un arheoloģijas institūta vecākais zinātniskais darbinieks, Lietuva/

12:00-12:20: ‘Igaunijas votu renesanse’ - Jekaterina Kuzņecova /Igaunijas Votu Kultūras biedrības vadītāja, Narva, Igaunija/

Pauzēs spēlē votu folkgrupa ‘MAAVÄCI’

II DAĻA

Votu dzīves ritums – tradīcijas, folklora, stāsti

12:30-12:50: ‘Zemgales krieviņu dzimtu stāsti’ - Gina Viegliņa-Valliete /Novadpētniece, rakstniece/

12:50-13:20: ‘Krievijas votu sadzīve’ – Marina Iļjina /Votu muzeja vadītāja, c.Lužica, Krievija/

13:20-13:40: ‘Votu mūzikalais mantojums’ - Jekaterina Kuzņecova /Igaunijas Votu Kultūras biedrības vadītāja, Narva, Igaunija/

III DAĻA

Votu tradīciju iedzīvināšana Bauskas pils pagalmā - dziesmas, spēles un votu virtuve

14:00-16:00: Uzstājas:

  • ‘Votu valodas skoliņa’ - Marina Iļjina, Krievija
  • Folkgrupa MAAVÄCI (votu tautas nosaukums, kurš tulkojas kā ‘zemes cilvēki’), vadītāja Jekaterina Kuzņecova, Igaunija
  • Folkloras kopa ‘SUPRJADKI’, vadītāja Marina Kuvaiceva, Narvas pils muzejs
  • Votu ēdienu un dzērienu degustācija – Daira Jātniece, ZS Vaidelotes, Bauskas novads.

Visi jaunumi