MUZEJS

Bauskas pils muzejs dibināts 1990. gada 1. februārī, reorganizējot Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju, kura pārziņā iepriekš bija Bauskas pils izpētes, konservācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas darbu organizēšana.

Muzeja pamatfunkcija ir Bauskas pils, kā unikāla 15.–18. gadsimta arhitektūras pieminekļa, kultūrvēsturisko vērtību apzināšana, saglabāšana un izmantošana sabiedrības kultūras un izglītības interesēs.

Muzeja galvenie darbības virzieni ir Bauskas pils izpēte, restaurācija, rekonstrukcija, aprūpe, muzeja krājuma komplektēšana un zinātniskā apstrāde, ekspozīciju un izstāžu veidošana, tūristu uzņemšana, sabiedrības izglītošana, informēšana, konsultēšana, ekskursiju vadīšana, tematisko sarīkojumu, semināru organizēšana, zinātniski pētniecisko darbu izstrāde, komunikācija ar dažādām sabiedrības grupām un citiem muzejiem.

Bauskas pils muzeja krājums izveidojies 1990.g., nodalot no Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma daļu, kas saistīta ar Bauskas pili, kā arī speciāli pils telpu iekārtošanai iepirktos priekšmetus. Muzejs veido kolekcijas, lai atjaunotu, pētītu un atspoguļotu ekspozīcijās un publikācijās Bauskas pili, tās vēsturi laika posmā no 15.gs. līdz 18.gs. sākumam, atklātu notikumus un procesus, ar kuriem tā nesaraujami saistīta.

Bauskas pils muzeja krājumā atrodas arheoloģiskajos izrakumos iegūtie materiāli, foto negatīvi, diapozitīvi un fotogrāfijas, kas satur informāciju par pils arhitektūru vai atspoguļo vēsturisku notikumu norises tajā,  gleznas, gravīras, zīmējumi un plāni, kuros attēlota Bauskas pils, mēbeles, trauki, mākslas priekšmeti un iespieddarbi pils interjeru iekārtošanai. Pils muzejam pieder nozīmīga 16. gadsimta beigu dekoratīvo akmens kalumu kolekcija, plaša un vērtīga 15. – 18.gs. krāsns podiņu kolekcija, Livonijas un Kurzemes hercogistes 15.gs. - 18.gs. monētu  kolekcija, 17.– 18.  gadsimta čuguna lielgabalu kolekcija. Interesanti vēsturiski priekšmeti ir jātnieka turnīra bruņu komplekts un transformējams galds, ko leģenda saista ar Krievijas caru Pēteri I.

Muzeja pētniecības objekts ir Bauskas pils -  tās arhitektūra, būvvēsture, nocietinājumu sistēma, interjeru apdare un iekārtojums, ar pils celtniecību un pastāvēšanu saistītu personu sabiedriskā darbība un privātā dzīve kontekstā ar Livonijas ordeņvalsti un  Kurzemes hercogisti un ar tām saistīto Eiropas valstu vēsturi  laika posmā no 15. gs. sākuma līdz mūsu dienām.

Pils austrumu korpusa otrā stāva zālēs izveidota Bauskas pils vēstures ekspozīcija, dienvidaustrumu tornī 17.gs.b. – 18.gs.sāk. dzīvojamās istabas interjera ekspozīcija un tematiskās izstādes „Tērps un rotas Kurzemes hercogistē (1562–1620)” un „Bauskas pils – militārs nocietinājums”.

Kurzemes hercogu reprezentācijas un dzīvojamo telpu interjerus paredzēts rekonstruēt ziemeļu korpusa otrā stāva anfilādē un ziemeļaustrumu tornī. Dienvidu korpusā, atbilstoši telpu sākotnējai funkcijai, paredzēts eksponēt vairākas saimnieciska rakstura telpas – virtuvi, vārtu sardzes istabu, saimes telpu, zirgu stalli.

Pilī muzejs organizē koncertus, izrādes, tematiskus pasākumus, kuru saturs un pasniegšanas veids atbilst pils pastāvēšanas laika tradīcijām. Ir izveidota muzejpedagoģiska programma, kurā apmeklētāji līdzdarbojoties izzina 16.- 17.gs. modi, apģērba valkāšanas īpatnības, deju soļus, rotaļas, spēles, kulinārijas vēsturi.  

Zinātniskajā arhīvā glabājas Bauskas pils izpētes materiāli un restaurācijas dokumentācija. Tiek veidota muzeja bibliotēka – informācijas avots par pils pastāvēšanas laika vēsturi, kultūru, sadzīvi.

 

Izgatavots – Hofmanstudio