PAZIŅOJUMS

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 61.pantu paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs ” rīkotajā Bauskas pils kafejnīcas virtuves telpu grupas - 69.6 m2 un ēdamzāles – 67.9 m2 nomas tiesību mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli tiesības slēgt Nomas līgumu uz laiku no 01.05.2019. līdz 30.04.2022. ieguvusi SIA „Mētra”, reģ. Nr.43603079305. Cena 1,50 EUR/mēn.

Izgatavots – Hofmanstudio